MedBookAide - ןףעוגמהטעוכ� ג לטנו לוהטצטםסךמי כטעונאעףנ�
�אחהוכ� סאיעא
�מטסך
�מםעאךע�
�מםסףכ�עאצטט
�וסןכאעםא� ‏נטהטקוסךא� ךמםסףכ�עאצט� ןמ עוכופמםף
�אנעםונסךא� ןנמדנאללא (חaנaבoעoך ג �םעepםeעe)

�אנגאסאנסךטי �. �., ןמה נוה. - �כטםטקוסךא� ןסטץמכמדט�

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
<<< �אחאה �מהונזאםטו �אכ�רו >>>

�והמלמדאםט�, ךמעמנ�ו ף �אס מעסףעסעגף‏ע, וסעוסעגוםםמ, מעלוקא‏עס� ךנוסעטךמל ג דנאפו «םוע».

�סכט �ארט זאכמב� מעסףעסעגף‏ע ג ןונוקםו, ןנמסטל �אס גןטסאע� טץ םטזו (עאבכ. 37).

�אבכטצא 37. �אכמב�, מעסףעסעגף‏שטו ג מןנמסםטךו

‗ קףגסעגף‏ סכוהף‏שטו םוהמלמדאםט� 

�וע 

�כודךא 

�וסךמכ�ךמ 

�םאקטעוכ�םמ 

�טכ�םמ 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

�אבכטצ� ןונוגמהא ס�נ�ץ באככמג ג ןנמצוםעם�ו נאםדט �נטלוקאםטו ך עאבכטצאל ןונוגמהא ס�נ�ץ באככמג ג ןנמצוםעם�ו נאםדט.

�נמצוםעם�י נאםד ףךאח�גאוע, ךאךמי ןנמצוםע כטצ ג ךמםענמכ�םמי דנףןןו (�) טכט ג דנףןןו ןאצטוםעמג (�) טלווע ןמ האםםמי רךאכו מצוםךף, נאגםף‏ טכט במכוו םטחךף‏ ןמ סנאגםוםט‏ ס נוחףכ�עאעמל ךמםךנועםמדמ טסן�עףולמדמ. �אןנטלונ, ךמםךנועם�י טסן�עףול�י (זוםשטםא 25 כוע) ןמכףקאוע ןמ רךאכו � (האגכוםטו זאכמב) 14 ס�נ�ץ באככמג. � עאבכטצאץ 38 — 43 ןונוגמהא ס�נ�ץ באככמג ג ןנמצוםעם�ו נאםדט הכ� זוםשטם מע 18 המ 30 כוע ‎עמלף ס�נמלף באככף ג דנאפו � ג ךמםענמכ�םמי דנףןןו (דנאפא �) סממעגועסעגףוע קטסכמ 51, א ג דנףןןו ןאצטוםעמג (דנאפא �) — קטסכמ 28. �עמ מחםאקאוע, קעמ 51% חהמנמג�ץ זוםשטם ג גמחנאסעו מע 18 המ 30 כוע ט 28% ןאצטוםעמך עמדמ זו גמחנאסעא טלו‏ע עאךף‏ זו טכט במכוו םטחךף‏ סעוןום� טםעוםסטגםמסעט זאכמב (האגכוםט� זאכמב).

�נמןףסךט ג םאקאכו עאבכטצ סףשוסעגף‏ע ןמעמלף, קעמ םטךעמ טח טססכוהמגאםם�ץ ג ךמםענמכ�םמי דנףןןו טכט דנףןןו ןאצטוםעמג םו ןמכףקטכ ןמ האםםמי רךאכו ‎עמע ס�נמי באככ (םאןנטלונ, םטךעמ טח ןאצטוםעמך ג גמחנאסעו מע 18 המ 30 כוע םו ןמכףקטכ ןמ רךאכו � 0 באככמג טכט 1 באככ). �מ לונו האכ�םוירוי נאבמע� ס מןנמסםטךמל ןנמצוםעם�ו נאםדט בףהףע ףעמקם�ע�ס�, א ןףסע�ו דנאפ� חאןמכם�ע�ס�. �אסעמ�שטו עאבכטצ� ןונוגמהא ס�נ�ץ באככמג ג ןנמצוםעם�ו נאםדט סכוהףוע נאססלאענטגאע� ךאך ןנוהגאנטעוכ�ם�ו (ג מנטדטםאכ�םמל םולוצךמל גאנטאםעו עאבכטצ� ןנמצוםעם�ץ נאםדמג ףעמקם�‏עס� ןנאךעטקוסךט ךאזה�ו 2—3 דמהא).

�אבכטצא 38. �וםשטם� 18—30 כוע

��נ�ו באככ� 

 

 

 

 

�נמצוםעם�ו נאםדט 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

33 

22 

12 

33 

 

 

49 

28 

26 

12 

55 

23 

 

 

62 

42 

35 

17 

68 

28 

 

13 

17 

74 

57 

49 

28 

78 

35 

 

25 

26 

83 

69 

61 

34 

87 

46 

37 

32 

87 

75 

65 

45 

90 

53 

10 

57 

41 

88 

83 

71 

52 

93 

63 

17 

71 

45 

93 

83 

80 

60 

96 

66 

23 

78 

54 

94 

88 

88 

65 

96 

75 

25 

11 

83 

62 

97 

91 

94 

66 

96 

77 

30 

14 

10 

87 

68 

100 

91 

97 

74 

96 

82 

39 

20 

11 

93 

72 

 

92 

97 

77 

97 

82 

42 

20 

12 

96 

77 

 

95 

97 

80 

99 

86 

43 

20 

13 

99 

83 

 

95 

99 

82 

99 

89 

46 

26 

14 

99 

86 

 

97 

99 

85 

99 

94 

51 

28 

15 

100 

88 

 

98 

99 

91 

99 

95 

57 

31 

16 

 

89 

 

100 

100 

92 

99 

95 

61 

35 

17 

 

94 

 

 

 

94 

99 

98 

62 

35 

18 

 

98 

 

 

 

97 

99 

98 

70 

38 

19 

 

100 

 

 

 

97 

99 

98 

71 

40 

20 

 

 

 

 

 

97 

99 

98 

74 

40 

21 

 

 

 

 

 

100 

100 

100 

75 

43 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

45 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

46 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

49 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

49 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

52 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

60 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

62 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

62 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

63 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

63 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

66 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

68 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

69 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

75 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

77 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

80 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

85 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

85 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

91 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

�אבכטצא 39. �ףזקטם� 18—30 כוע

��נ�ו באככ� 

�נמצוםעם�ו נאםדט 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

�ךאכא � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

15 

 

48 

13 

22 

47 

14 

33 

66 

19 

43 

13 

69 

17 

45 

12 

81 

32 

61 

13 

81 

27 

11 

56 

16 

88 

32 

68 

22 

88 

35 

18 

71 

22 

91 

40 

77 

25 

93 

45 

22 

86 

30 

95 

49 

85 

32 

97 

54 

34 

90 

35 

99 

54 

92 

38 

97 

59 

41 

93 

40 

99 

62 

95 

41 

99 

73 

51 

97 

50 

100 

76 

97 

52 

99 

79 

58 

11 

97 

61 

 

79 

98 

60 

100 

89 

65 

13 

10 

98 

67 

 

87 

100 

67 

 

92 

68 

13 

11 

99 

77 

 

89 

 

71 

 

95 

73 

13 

12 

99 

82 

 

89 

 

76 

 

97 

80 

16 

13 

99 

84 

 

92 

 

79 

 

98 

81 

17 

14 

100 

88 

 

95 

 

83 

 

98 

82 

17 

15 

 

94 

 

95 

 

86 

 

98 

86 

22 

16 

 

96 

 

95 

 

89 

 

98 

91 

25 

17 

 

98 

 

97 

 

94 

 

100 

92 

29 

18 

 

100 

 

98 

 

95 

 

 

95 

32 

19 

 

 

 

100 

 

97 

 

 

96 

32 

20 

 

 

 

 

 

98 

 

 

96 

33 

21 

 

 

 

 

 

100 

 

 

99 

35 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

37 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

37 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

40 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

40 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

41 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

41 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

<<< �אחאה �מהונזאםטו �אכ�רו >>>

medbookaide.ru